Principskiss över hur vårt upplägg ser ut.

Hur är detta möjligt?

Principerna bakom vårt koncept är i själva verket ganska enkla. Som en Ekonomisk förening har vi inga andra intressen än att gynna oss själva, dvs. våra egna medlemmar.
Genom att införskaffa småskaliga vattenkraftverk, vilka bjuds ut genom försäljning av andelar, blir vi våra egna elleverantörer. Detta innebär att all vinst går tillbaka till oss själva och fördelas efter antal andelar. Resultatet blir en låg energikostnad och en avkastning på ca. 17% per år.

I praktiken blir det lite mer komplicerat. Vi måste först ha tillgång till marknätet för att distribuera och balansera vår el. Detta får vi genom ett samarbete med den oberoende kraftproducenten Sperlingsholm Kraft AB i Halmstad.
De köper vår gröna el och distribuerar därefter ut denna via den nordiska elbörsen NordPool. Därefter köper varje andelsägare el på vanligt vis av Sperlingsholm till en gemensamt framförhandlad låg kostnad (ca. 25 öre/kWh). Mellanskillnaden betalas därefter tillbaka till andelsägaren baserat på köpt antal andelar (motsvarande max 75% av årsförbrukningen). Det är även värt att notera att andelarna går att sälja och kan överlåtas eller ärvas.

Exempel:
Du förbrukar 20 000 kWh/år och har därmed rätt att köpa 18 andelar á 825 kWh/år för 3000 kr/st. Väljer du att köpa 10 st x 3000 = 30 000 kr erhåller du en årlig avkastning på ca. 5455 kr vilket innebär att investeringen är betald om 5,5 år.
Därefter är det en ren årlig vinst på samma belopp i 30 - 40 år framåt.
Observera att om elpriset stiger, ökar även din avkastning!!!
Det är även värt att notera att andelarna går att sälja och kan överlåtas eller ärvas.

Du kan läsa mer under rubriken Våra projektStartsida
Hur funkar det
Om Ekoel energi
Våra projekt
Här beställer du
Skicka E-post
Make your own free website on Tripod.com