Make your own free website on Tripod.com


Icelandic and Swedish players after 11 - 0 for the killerbees after a historic game in Reykavik.

Islänsk och Svensk förbrödring efter träningsmatch i Reykavik och 11 - 0 till Sverige.