Make your own free website on Tripod.com


Jörgen Kjellberg and Ola Hemb is concentrating before the game.

Jörgen Kjellberg och Ola Hemb i spänd förväntan inför match.