Make your own free website on Tripod.com


High speed and timing on the ice is important.

Det är viktigt med snabbhet och timing ute på isen.