Make your own free website on Tripod.com
Energiförbrukning
Ekoel energi EF
Min elräkning
Ställ en fråga


Några vanliga frågor & svar gällande
Miljön och tekniken

Fråga:
Hur mycket förbrukar en "normalvilla" under ett år?
Svar:
Detta varierar givetvis beroende på utformningen och hur välisolerad villan är men man brukar räkna med mellan
15 000-25 000 kWh.


Fråga:
Vad kostar en 60 W glödlampa respektive en 11 W lågenergilampa att ha tänt i 6 timmar om dagen under ett år?
Svar:
För 60 W blir det ca 90 kr och för 11 W blir det 18 kr.


Fråga:
Hur mycket förbrukar en "normalvilla" under ett år?
Svar:
Detta varierar givetvis beroende på utformningen och hur välisolerad villan är men man brukar räkna med mellan
15 000-25 000 kWh.


Fråga:
Hur mycket förbrukar en "normalvilla" under ett år?
Svar:
Detta varierar givetvis beroende på utformningen och hur välisolerad villan är men man brukar räkna med mellan
15 000-25 000 kWh.