Make your own free website on Tripod.com


Götheborg 99 ers Landslagsdeltagare vill tacka Future sport och STX
för deras stöd i Las Vegas


Team Sweden - The Killerbees i Las Vegas 1999.

Överst från vänster:
Thoran Enar, Mick Sletten, Johan Wikstrom, Ambjorn Harnesk, Lasse Johansson,
Stefan Sjostrom, Ola Hemb, Lasse Westlinder, Johan Naslund
Nederst från vänster:
Yvan "Skip" Breton, Bo Johansson, Stefan Svensson, Erik Marhaug, Michael Assarsson,
Jorgen Kjellberg, Jari Kovaniemi


Klicka på småbilderna för en större bild.

Las Vegas! A long one. Las Vegas, - a perfect place for broomball.
Ambjorn "Abbe" Harnesk, - a hard shooter. Satisfied players from Götheborg 99ers Broomball Club. The Killerbees outside the Ice Garden arena.
The Killerbees digging for gold in USA. Save and use on your desktop He's got the swing even without his brooballstick.